این شرکت با در اختیار داشتن مجموعه کاملی از دستگاه‌ها و امکانات آزمایشگاهی در زمینه آزمایش انواع نخ‌های فیلامنتی آمادگی خود را برای انجام آزمون‌های ذیل و بر اساس استانداردهای موجود در این زمینه اعلام می‌دارد. خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه به شرح ذیل می‌باشد :
 • اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی IV چیپس پت با استفاده از ویسکومتر آبلهود
 • اندازه‌گیری وزن خطی نمونه نخ‌های فیلامنتی و غیر فیلامنت
 • اندازه‌گیری خصوصیات استحکام تا حد پارگی و ازدیاد طول تا حد پارگی نخ‌های فیلامنتی و غیر فیلامنت
 • اندازه‌گیری درصد روغن اسپین فینیش نخ فیلامنتی با استفاده از استاندارد WIRA
 • بررسی نقاط گیرش (intermingle) نخ های فیلامنتی تکسچره شده
 • ارائه تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع الیاف میکرو و نرمال تا بزرگنمایی 1000برابر
 • اندازه‌گیری درصد جمع‌شدگی(shrinkage) نخ‌های فیلامنتی پلی‌استر
 • اندازه گیری تعداد تاب در متر نخ های فیلامنتی
 • بررسی تجعد نخ های تکسچره (پایداری، سختی و جمع شدگی)
 • اندازه‌گیری نفوذ‌پذیری آب و هوا برای پارچه‌های مختلف
 • تجزیه و شناسایی انواع پارچه و نخ
 
کلیه نتایج آزمون همراه با تجزیه و تحلیل آماری و نمودارهای توضیحی ارائه می‌گردند.
فرم ثبت درخواست آزمایش